Hailong, Xie – XHL-01 (Big Eyes), 1991

1991-01-01

Zhuang, Xiao – XZ-66, Mao Theater, 1966

1966-01-01

Shilong, Wang – WSL-21 Girl with Wheat, 1958

1958-01-01